TEST
test
tew
test
Stichting Velps Heem Velps Heem verdiept zich in de historie van Velp (NB). Velp heeft een rijke historie en verdient het om die voor het nageslacht te bewaren. Daarvoor hebben een paar enthousiaste Velpenaren het initiatief genomen voor de oprichting van de stichting Velps-Heem.  Doel Doel van Velps-Heem is om zaken die daarvoor in aanmerking komen te verzamelen, vast te leggen, publiceren en presenteren van de geschiedenis van Velp: · Verzamelen doen we samen met alle betrokkenen die daar informatie over hebben, zoals oude archieven, documenten, foto's en andere materialen; · Dit alles rubriceren en voor het nageslacht vastleggen in goede samenwerking met       BHIC (Brabants historisch informatie centrum); · Regelmatig thema gericht tentoonstellingen organiseren en/of boeken,lezingen over een bepaald thema publiceren. Als stichting denken wij de continuïteit te waarborgen, makkelijker toegang te hebben tot allerlei documentatie en archieven, en in aanmerking te komen voor b.v. subsidie e.d..

Welkom in Velp

2de wereld oorlog Kloosters Contact Boerderijen Straten Geschiedenis van Velp Scholen Kerken Monumenten Help het  Velps Heem BHIC